เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

โทร : 086-7791677

 

 

ไส้กรองคาร์บอนไส้กรองคาร์บอนบล๊อก

ไส้กรองคาร์บอนบล๊อกเป็นไส้กรองที่ช่วยในการกรองสีและกลิ่้น รสชาติของน้ำ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะเจือปนอยู่ในน้ำ สามารถปรับความเป็น กรดและด่างของน้ำ ซึ่งเป็นให้เป็นไป
ตามสมดุลของที่ร่างกายต้องการอีกด้วย

 

 

 

Description :  Carbon Block Filter
Brand :  Soft
Model :  CB
Media :  Coconut Shell
Length :  10" to 20"
Micron :  5

 

 

ราคา  280 บาท

(ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว)         พิเศษ ซื้อ 2 ชิ้น เพียง 500 บาท