เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

โทร : 086-7791677

 

 


เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO (Reverse Osmosis System)

กรองน้ำสะอาด..... สะดวกสบาย.......ติดตั่งง่าย


ชุดเครื่องกรองน้ำระบบ 5 ขั้นตอน จะประกอบไปด้วย

1. ไส้กรองโพลีโพรพีลีน เป็นไส้กรองที่จะดักสารแขวนลอยรวมไปถึงตะกอนที่ปนมากับน้ำ
2. ไส้กรองเรซิ่น เป็นไส้กรองที่ลดความกระด้างของน้ำทำให้น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้น
3. ไส้กรองคาร์บอน เป็นไส้กรองที่มีหน้าที่ดักกลิ่นและสีรวมไปถึงคลอรีนที่ปะปนมากับน้ำ
4. ไส้กรองเมมเบรน เป็นไส้กรองที่มีความละเอียดสูงสามารถกรองสารที่เป็นโลหะหนัก
     และสารเคมีต่าง ๆ ที่ปนมากับน้ำ
5. โพสคาร์บอน เป็นชนิดผง ซึ่งอยู่ในกระบอกพลาสติก ทำหน้าที่ดักกลิ่นและสี รวมไปถึง
     คลอรีนที่ปะปนมากับน้ำเป็นการกรองอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มี่กลิ่นและสีหรือ
     คลอรีนรอดออกมาได้ ซึ่งจะทำให้น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้นอย่างมาก


    ราคา 4,500 บาท