เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

โทร : 086-7791677

 

 

เครื่องกรองน้ำ ระบบการกรอง 3 ขั้นตอน

ชุดเครื่องกรองน้ำระบบ 3 ขั้นตอน จะประกอบด้วย

1. ไส้กรองน้ำโพลีโพรพีลีน เป็นไส้กรองน้ำที่จะทำหน้าที่กรองสารแขวนลอยต่าง ๆ รวม
    ไปถึงตะกอนที่ปะปนมากับน้ำได้
2. ไส้กรองน้ำคาร์บอน จะเป็นไส้กรองที่ดักจับสีและกลิ่นรวมไปถึงสารคลอรีนที่มากับน้ำ
3. ไส้กรองน้ำเรซิ่น มีคุณสมบัติในการลดความกระด้างของน้ำทำให้น้ำมีความนุ่มนวลขึ้น


    ราคา 1,500 บาท