เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

โทร : 086-7791677

 

 

ชุดเครื่องกรองน้ำระบบการกรอง   2  ขั้นตอน

ชุดเครื่องกรองน้ำระบบ 2 ขั้นตอน จะประกอบด้วย

1. ไส้กรองน้ำโพลีโพรพีลีน เป็นไส้กรองน้ำที่จะทำหน้าที่กรองสารแขวนลอยต่าง ๆ รวม
    ไปถึงตะกอนที่ปะปนมากับน้ำได้

2. ไส้กรองน้ำคาร์บอน จะเป็นไส้กรองที่ดักจับสีและกลิ่นรวมไปถึงสารคลอรีนที่มากับน้ำ

 

ราคา 1,200 บาท